Revista Națională de Drept

Revista Națională de Drept este o revistă cu caracter critic deschisă studiilor, analizelor şi cercetărilor aprofundate consacrate tuturor instituţiilor, de drept material şi procesual. Articolele prezentate redacției sunt supuse recenzării a cel puțin doi experți, care aprobă sau neagă publicarea articolului, luând în considerație originalitatea lucrării, noutatea argumentării, interesul practic etc.