NOOSFERA

Domenii de cercetare: Științe Biologice, Științe Inginerești și Tehnologii (ecologie), Știința informației