Expediere materiale

Reviste Domenii de cercetare Numere pe an Responsabil ediţie Expediere articol
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Ştiinţe juridice 12 Avornic Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar avornic@yahoo.fr
MOLDOSCOPIE Ştiinţe politice Sociologie Mass-media şi comunicare 4 Victor Moraru, membru corespondent AȘM
Victoria Trofimov, doctor, conferențiar universitar
vals6412@yandex.ru uspee.ru@yahoo.com
SUPREMAȚIA DREPTULUI Ştiinţe juridice 4 Avornic Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar avornic@yahoo.fr sosnaboris@mail.ru
REVISTA DE STUDII INTERDISCIPLINARE Economie, Sociologie, Psihologie 4 Bordeianu Cătălin, doctor, profesor universitar Lîsîi Aliona, doctor, conferenţiar universitar catalinbordeianu1@yahoo.com aliona_lisii@yahoo.com
NOOSFERA Științe Biologice Științe Inginerești și Tehnologii (ecologie), Știința informației 2 Vadim Gavriluța, doctor, conferențiar universitar Evtodiev Igor, doctor habilitat, profesor universitar vgavriluta@yahoo.com
UNIVERSITARIA (Analele științifice ale USPEE “Constantin Stere” şi ale Universităţii Americane din Moldova) Ştiinţe economice Ştiinţe juridice Ştiinţe ale educaţiei 2 Trofimov Victoria, doctor, conferenţiar universitar uspee.ru@yahoo.com