Expediere lucrare

Revista Domenii de cercetare Responsabil ediţie Expediere articol
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Științe juridice Avornic Gheorghe, doctor habilitat, Profesor universitar avornic@yahoo.fr
 MOLDOSCOPIE Științe politice Sociologie Mass-media şi comunicare Victor Moraru, membru corespondent AȘM Victoria Trofimov, doctor, conferențiar universitar vals6412@yandex.ru uspee.ru@yahoo.com
SUPREMAȚIA DREPTULUI Științe juridice Avornic Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar avornic@yahoo.fr  dreptul_pravo@yahoo.com
REVISTA DE STUDII INTERDISCIPLINARE Economie, Sociologie, Psihologie Bordeianu Cătălin, doctor, Profesor universitar Lîsîi Aliona, doctor, conferenţiar universitar catalinbordeianu1@yahoo.com aliona_lisii@yahoo.com
NOOSFERA Științe Biologice Științe Inginerești și Tehnologii (ecologie), Știința informației Vadim Gavriluța, doctor, conferențiar universitar Evtodiev Igor, doctor habilitat, profesor universitar vgavriluta@yahoo.com
UNIVERSITARIA (Analele științifice ale USPEE “Constantin Stere” şi Universităţii Americane din Moldova) Ştiinţe economice Ştiinţe juridice Ştiinţe ale educaţiei  Trofimov Victoria, doctor, conferenţiar universitar uspee.ru@yahoo.com