Autor: admin

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

mai 30, 2022 By admin

for publication the articles in the scientific journals of University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”   Dear authors! The policy of publication the jurnal in open access is reflected in the Regulation on the publication of scientific articles in the scientic journals of the University of European Political and Economic Studies „Constantin […]

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

mai 30, 2022 By admin

privind redactarea articolelor în vederea publicării în revistele științifice ale Universității de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”   Stimați autori! Politica de editare a revistelor în formatul acces deschis este reflectată în Regulamentul privind publicarea articolelor științifice în revistele Universității de Studii Politice şi Economice Europene, aprobat de Senatul USPEE „Constantin Stere”. Articolele primite în […]

mai 20, 2022 By admin

Armen OGANESEAN. Sfera de aplicare a jurisprudenței CEDO în activitatea organelor de urmărire penală Liliana ȚURCAN. Locul și rolul președintelui Republicii Moldova și președintelui României în sistemul autorităților publice. Studiu comparative  Ianuș ERHAN, Vadim ARDELEANU. Impactul strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016–2020. Analiză şi concluzii Vadim PRISACARI. Problematica calificării omorului intenționat implicând o […]

mai 20, 2022 By admin

Liliana ȚURCAN. Ce trebuie să conțină un cod administrativ și un cod de procedură administrativă? Tatiana NOVAC. Restricționarea drepturilor personalului medical în Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19 Tudor Osoianu, Dinu Ostavciuc. Aspecte procedurale ale terminării urmăririi penale Adriana CAZACU. Corupţia şi crima organizată. premise şi consecinţe, factori de influienţă la nivel global Alexandru CICALA. […]

mai 20, 2022 By admin

Dinu Ostavciuc, Tudor Osoianu. Dispunerea internării persoanei în instituţia medicală pentru efectuarea expertizelor judiciare în procesul penal  Marcela ȘOMICU (BANU). Limitele interne ale responsabilității și iresponsabilității penale și persoanele aflate în stare de affect Andrei CAZACICOV, Inga DARII. Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de creare a unei organizaţii criminale cu caracter terrorist  Gheorghe […]

mai 20, 2022 By admin

Sergiu BAIEȘ, Mariana ȘARGAROVSCHI. CAZURILE DE CONVERSIUNE A ACTULUI JURIDIC CIVIL ÎN MATERIE SUCCESORALĂ, Francisco TALMACI. OBIECTIVE DE DEZVOLTARE ALE ACTIVITĂȚII ANALITICE ÎN INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE,  Valentin CHIRIȚA. DELIMITAREA LUĂRII DE OSTATICI DE INFRACȚIUNEA DE ȘANTAJ ȘI DE ALTE FAPTE PENALE SIMILAR, Mihaela ANGHELUȚĂ. NOȚIUNEA DE AMENINȚARE ÎN LEGISLAȚIA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, Iulian […]