Despre reviste

Revista Națională de Drept

ISSN 1811-0770 / E-ISSN 2587-411X

Revista Națională de Drept este o revistă cu caracter critic deschisă studiilor, analizelor şi cercetărilor aprofundate consacrate tuturor instituţiilor, de drept material şi procesual. Articolele prezentate redacției sunt supuse recenzării a cel puțin doi experți, care aprobă sau neagă publicarea articolului, luând în considerație originalitatea lucrării, noutatea argumentării, interesul practic etc.

Revista Națională de Drept este indexată în

MOLDOSCOPIE

ISSN 1812-2566 / E-ISSN 2587-4063

Domenii de cercetare: Științe Politice, Sociologie, Mass-media și științe ale comunicării

Revista Supremația Dreptului este indexată în

Supremația Dreptului

ISSN 2345-1971 / E-ISSN 2587-4128

Domenii de cercetare: Științe juridice

Revista Supremația Dreptului este indexată în

Revista de Studii Interdisciplinare

ISSN 2457-5550

Domenii de cercetare: Economie, Sociologie, Psihologie

NOOSFERA

ISSN 2457-5550

Domenii de cercetare: Științe Biologice, Științe Inginerești și Tehnologii (ecologie), Știința informației


UNIVERSITARIA

ISSN 1857-4858

Domenii de cercetare: Științe Economice, Științe Juridice, Științe ale educației